Veel gestelde vragen

In al onze workshops wordt een fysieke, zintuigelijke, chronische en psychische beperking gebruikt.  Per categorie ervaren mensen verschillende beperkingen. Zo ervaren collega’s onder andere hoe het is om minder te zien of te horen, minder mobiel te zijn of moeite te hebben met het gebruik van spieren. Ook beperkingen die bij mentale aandoeningen voorkomen, worden ervaren zoals: licht verstandelijk beperkt, het missen van overzicht of concentratieproblemen. We gebruiken zo’n 18 verschillende beperkingen. Afhankelijk van de simulatie kunnen we er daar meer of minder van gebruiken. In iedere workshop wordt tenminste 1 beperking uit iedere categorie toegepast.

In onze simulaties staat het ervaren van mogelijkheden centraal. Het is niet ons doel om je te laten voelen hoe heftig het is om een bepaalde beperking te hebben. Navraag in ons brede netwerk heeft ons geleerd tegen welke beperkingen mensen met diverse aandoeningen aanlopen. Ook weten we welk effect deze beperkingen op collega’s hebben. En welke vragen en gedragingen dit oproept.  Een voorbeeld: Iemand in een rolstoel ervaart vooral immobiliteit. We gebruiken bewust geen rolstoel in een simulatie. Onze deelnemers zijn niet ervaren in het besturen van een rolstoel. En de workshop is niet bedoelt als rolstoelvaardigheidstraining. Met die reden is het voldoende als een deelnemer zijn stoel niet kan verlaten.

Dit is afhankelijk van de beschikbare ruimte, het type workshop en het aantal procesbegeleiders dat wij kunnen inzetten. Krijgen deelnemers een bouwopdracht, dan moeten zij daar voldoende ruimte voor hebben. Een kantoorsetting vraagt minder ruimte. Daarnaast houden we er rekening mee dat de beperkingen die deelnemers krijgen opgelegd erg intensief zijn. Wanneer er dan eveneens onevenredig veel interactie in de zaal is, kan dit te heftig worden.  Ook het doel van de workshop kan bepalen welk maximum we aan een groep stellen. We vinden het belangrijk om deelnemers goed te kunnen begeleiden voor, tijdens en na afloop van een ervaring. We ruimen daarom graag voldoende tijd in voor het delen van ervaringen en het vertalen van deze ervaringen naar de praktijk.

Al onze workshops en trainingen kunnen zowel binnen de organisatie als op een externe locatie worden georganiseerd.  Voor sommige workshops kan de locatie wel extra waarde toevoegen. Dat geldt vooral voor de workshops Ontdek en Beleef Inclusief Werken. Neem contact met ons op en we vertellen je met plezier over de diverse opties en voordelen.

Onze simulaties maken veel indruk op deelnemers. We weten vooraf graag met wie we werken en zorgen voor een veilige werksfeer. Na de simulatie hebben deelnemers de tijd nodig om alle ervaringen, zowel met hun eigen beperking als met die van collega’s, te spuien. Deelnemers zijn daarnaast altijd nieuwsgierig naar praktijkverhalen achter hun opgelegde beperking.

Onze ervaring leert dat het belangrijk is om voor, tijdens en na de simulatie voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor deelnemers.  Een kleine groep zorgt dat we deelnemers goed leren kennen zodat we weten hoe we hen moeten begeleiden in de simulatie. Gedurende de simulatie is het fijn om de dynamiek in een groep te kunnen observeren. Deelnemers ervaren zo enorm veel, dat zij bij de nabespreking delen zijn vergeten. Onze procesleider kan deelnemers mee terug nemen naar de situatie en ook dingen beschrijven die deelnemers niet hebben meegekregen (bijvoorbeeld doordat zij waren beperkt in hun zicht).

Jazeker, ervaring leert dat onze workshops ook heel leerzaam zijn voor mensen die al een beperking ervaren. Uiteraard krijgen zij in een simulatie een tegengestelde beperking. Dat leert ook hen dat iedere beperking anders is. Daarnaast vormt de persoon met hun beperking een spiegel. Voor sommigen een pittige confrontatie die hen leert welke informatie anderen van hen nodig hebben in een samenwerking.

Nee, dit doen wij niet. Onze expertise is zorgen dat organisaties en bedrijven open staan voor het aannemen van mensen met een ziekte of handicap. Daarnaast leren we HR, leidinggevenden en collega’s om een collega met een beperking succesvol te laten integreren in de organisatie.

Dat is afhankelijk van jullie specifieke situatie. Een stroeve samenwerking komt vaak door (mis)communicatie, onuitgesproken twijfels of angsten en (goed bedoelde) aanname. Onze kracht ligt in het herstellen van de communicatie. Het boven krijgen van belangen en behoeften en inzicht geven in de impact van goed bedoelde onhandigheden. Dit kan in de vorm van een teamgesprek of in combinatie met een ervaring die het gesprek makkelijk op gang brengt.

Ga naar de inhoud