STERK TERUG NAAR WERK


Sterk terug naar werk

Ondersteunt bij een duurzame terugkeer van een collega die een arbeidsbeperking of chronische ziekte heeft (gekregen).


All inclusive at work ontwikkelde een kortdurend traject dat zich richt op een goede onderlinge communicatie en concrete en haalbare afspraken. Waar velen zich vooral richten op de zorgen en belangen van de re-integrerende collega ondersteunen wij ook leidinggevende en diens collega´s. Door de onderlinge communicatie te begeleiden maken we verschillende kanten bespreekbaar. Dit zorgt voor wederzijds inzicht en begrip. Een belangrijke basis om samen te kijken naar mogelijkheden die draagvlak hebben bij alle betrokkenen. Dat vergroot de kans dat uw medewerker binnen de mogelijkheden succesvol re-integreert.

Wat levert het op?

Een sterk terug naar werk traject geeft toekomstperspectief en verkleint de kans op vervolgverzuim doordat:
  • Er heldere afspraken zijn gemaakt waar leidinggevende en werknemer beiden achter staan.
  • Er een stevige basis voor het te schrijven plan van aanpak ligt.
  • Alle partijen concrete handvatten hebben om in gesprek te blijven.
  • Uw medewerkers zijn gestimuleerd om creatieve oplossingen te vinden.
  • Collega's weten wat zij wel en niet kunnen verwachten van de terugkerende medewerker.
  • Uw beperkte collega is empowered om zijn eigen (on)mogelijkheden en grenzen aan te geven.

Uw begeleider

Sterk terug naar werk wordt begeleid door Martine Baadenhuijsen. Zij is gespecialiseerd in gesproken interactie. Door haar achtergrond in groepsbemiddeling weet zij diverse belangen bij elkaar te brengen. Met haar eigen beperking vormt ze een voorbeeld voor collega’s. Martine geeft vertrouwen, is betrokken bij alle partijen en stimuleert tot denken in mogelijkheden.

Praktische informatie

Wij vormen een aanvulling op de diensten van uw verzekeraar of arbodienst. Door het inzetten van Sterk terug naar werk toont u uw inzet voor een succesvolle re-integratie. Een traject omvat doorgaans 8 contacturen. Het kan hierbij gaan om individuele gesprekken met uw terugkerende collega , diens leidinggevende of hen samen. Daarnaast wordt gedurende het traject bekeken met welke collega´s een gesprek wenselijk is. De opbouw van het traject is afhankelijk van de situatie waarvoor u sterk terug naar werk wilt inzetten.
Heeft u vragen over het traject of wilt u weten of een casus binnen uw organisatie in aanmerking komt voor Sterk terug naar werk. Neem contact op met Martine Baadenhuijsen op 06-52674903 of info@allinclusiveatwork.nl