EEN SUCCESVOLLE START


Een succesvolle start

Wat mag je nu wel en niet vragen aan die nieuwe collega met een ….? En hoe noemen we dat? Een beperking, ziekte, handicap of anders? Teamleden twijfelen vaak over deze vragen wanneer een collega met een arbeidsbeperking het team komt versterken. Wanneer u weerstand ervaart vanuit het team is dit begrijpelijk. Maar ook uw nieuwe collega worstelt vaak met vragen als: wat vertel ik wel/niet over mijn handicap of ziekte en moet ik al aangeven wat ik nodig heb? Of maakt dit een slechte indruk? Wij halen de schroom voor het eerste echte contact weg. We steunen en empoweren zowel de nieuwe collega als uw team.


Aanpak

Deze goede start wordt bereikt door teamleden en uw nieuwe collega met elkaar in gesprek te brengen. We werken vanuit een neutrale rol. We gebruiken korte oefeningen en creatieve werkvormen. Collega’s ervaren zo dat zij niet de enigen zijn met die ‘domme’ vraag en de drempel om wederzijdse vragen en zorgen te uiten wordt verkleind. Samen komen ze tot antwoorden en oplossingen.

Wat levert het op?

Voor uw organisatie/team betekent deze kennismaking een tijdsbesparing doordat:
  • Uw nieuwe collega niet alle teamgenoten apart hoeft te informeren.
  • Uw huidige medewerkers eventuele weerstand en vragen niet hoeven te bespreken bij de koffieautomaat.
Voor uw organisatie/team betekent deze kennismaking een duurzame inzet doordat:
  • De kans wordt verkleind dat de nieuwe collega vereenzaamt binnen het team.
  • Uw huidige medewerkers zich gehoord en betrokken voelen.
Voor uw organisatie/team betekent dit effectiviteit doordat:
  • Collega’s weten wat ze wel/niet van elkaar mogen verwachten.
  • Er creatieve oplossingen zijn bedacht voor de uitdagingen in de onderlinge samenwerking.
  • Uw medewerkers concrete tools hebben gekregen om in de toekomst open te blijven communiceren.

Uw begeleider

Martine Baadenhuijsen is expert in communicatie rondom een beperking. Ze specialiseerde zich in gesproken interactie en conflicthantering. Dit combineert ze met haar ervaringsdeskundigheid. Martine heeft een visuele handicap. Het huidige team ziet zo direct hoe iemand met een beperking aan de hand van kleine (creatieve) aanpassingen en betrokkenheid van de groep prima kan functioneren. Martine weet een veilige sfeer te creëren, is in staat om vanuit meerdere pespectieven mee te denken en waar mogelijk maakt ze gebruik van een gezonde dosis humor.

Praktische informatie

De kennismakingsbijeenkomst duurt doorgaans anderhalf uur. De bijeenkomst vindt plaats binnen uw organisatie. Voorafgaand aan de bijeenkomst is er overleg met uw nieuwe collega en de leidinggevende. In dit telefonisch contact wordt de gang van zaken toegelicht en krijgen wij een indruk van onderwerpen die van belang zijn om aan bod te laten komen.
Heeft u nog vragen? Bent u benieuwd naar de kosten of mogelijkheden om een kennismaking binnen uw organisatie te begeleiden? Neem contact op met Martine Baadenhuijsen op 06-52674903 of info@allinclusiveatwork.nl